Betal 2000,- nå, og 2000,- om en måned.

Betalingsinformasjonen din blir lagret på en sikker server for fremtidige kjøp

Ved å krysse av i boksen over, godkjenner du at du har lest og forstått avtalen på denne siden.

 

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn
Vnvht1dcraokusioiqv6 p1010104

Bli din egen guru - Basic Pakke 2 delbetalinger

Reduser indre uro, bruk din hjertemagnetisme og skap mer Jubel i Hjertet og magi i livet

Dette er inkludert:

 • 4 x 90 minutter 1-1-Coaching
 • Eget innloggingsområde med relevante filer og oppgaver
 • Facebookgruppe med relevant stoff

 

VIKTIG!

Før du kjøper er det viktig at du leser avtalen under. Den har til hensikt å informere deg slik at du vet litt bedre hva du går til, hva du får, samt ditt og mitt ansvar. Når du har lest igjennom, må du godkjenne i boksen til høyre for å få godkjent kjøpet.

 

Coachingavtale mellom kunde og coach Trine Pedersen (heretter coach)

Denne avtalen inneholder informasjon om:

 1. Bakgrunn for avtalen
 2. Coachens bakgrunn
 3. Hva er et coachingforløp?
 4. Pris
 5. Hyppighet
 6. Hvor coachingen skal finne sted
 7. Hva coaching i hovedregel handler om og hvordan det forløper
 8. Taushetsplikt
 9. Coachens ansvar
 10. Kundens ansvar
 11. Kundens aksept

 

Kunde må krysse av for at hun/han har forstått innholdet i avtalen før kjøp av coachingpakke.

  

1. Bakgrunn for avtalen

Avtalen gir gjensidig beskyttelse for kunde og coach, og skal sikre kvaliteten på coachingen. Den har også til hensikt å informere kunden om coachens utdanning og erfaring, hva et coachingforløp er, hva det koster, hvor lenge det varer og avklare hvilket ansvar kunde og coach har.

 

2. Coachens bakgrunn

Coach Trine Pedersen har utdannelse innen NLP (Nevro Lingvistisk Programmering), og har graden NLP Master Practitoner fra Ethos Academy i 2012. Med dette som fundament har coach Trine Pedersen utviklet sin egen stil, influert av De Tre Prinsipper, og en rekke andre retninger. Det siste året er eteriske oljer også blitt en viktig del av coachingen, og kan bli brukt hvis begge parter ser det hensiktsmessig. Coach Trine Pedersen har erfaring fra ca 650 coachingtimer (per juni 2020).

 

3. Hva er et coachingforløp?

Et coachingforløp er en prosess hvor kunde og coach møtes og har en kommunikasjon. Enten fysisk eller på nett. Hensikten er å støtte kunden slik at hun/han oppdager nye sider ved seg selv, evner og talenter, slik at kunde kan komme videre på ett eller flere områder i livet.

 

4. Pris

En coachingpakke inneholder et minimum av antall ganger kunde og coach møtes. Det er for å sikre at kunde har ønsket fremgang. I dette tilfellet består coachingpakken av fire ganger á 1-1,5 time. Slik er betalingsalternativene. 

Kjøp fire ganger samlet: kr 3500,- Kunde sparer kr 500,-

Delbetaling: 2 x kr 2000,-

Trenger kunde flere timer utover coachingpakken, kan kunde kjøpe ny pakke til kr 3500,-, velge delbetaling for to ganger, eller betale 1000,- pr enkelttime. 

 

5. Hyppighet

Kunde kan selv bestemme tempo på coachingen. Hun/han står fritt til å velge om coachingen skal gjennomføres med en uke, to uker eller en måneds mellomrom. Det anbefales to ukers mellomrom, men forandring kan gjøres ved behov. Tidspunkt for neste time avtales fra gang til gang.

 

6. Hvor coachingen skal finne sted

Coachingen gjennomføres på virtuelt møterom på nett i et program som heter Whereby. Kunde vil få tilsendt link til møterommet på mail fra vårt kundebehandlingssystem som heter EasyPractice. 

Kunde får tilgang til eget område på Jubel i Hjertets hjemmesider. Dette området krever login med passord som kunden velger selv. Her får kunden tilgang til relevante oppgaver, lydfiler og/eller videoer.

Kunde har tilbud om å bli med videre i en gruppe på Facebook for felles undervisning. Per dags dato er dette tilbudet gratis, men kan gjøres om til en betalt medlemsportal på et senere tidspunkt.

 

7. Hva coachingen i hovedregel handler om og hvordan det forløper

I et coachingforløp anbefales et minimum av fire ganger slik at vi kan følge med på utviklingen og være sikre på at kunde har den fremgangen som er ønsket, eller bedre. Coachingen vil fortrinnsvis bestå av kontinuerlige ansikt til ansikt sesjoner på nettstedet www.whereby.com. Andre ad-hoc sesjoner i form av korte telefonsamtaler, e-post for å friske opp, eller rapportere resultater kan avtales etter behov.

Coachingforløpet kan fokusere på ett hvert spesifikt personlig og profesjonelt prosjekt, som avtales mellom coach og kunde. 

 

Tradisjonelt sett inkluderer coaching følgende praksis:

1. At coach lytter aktivt.

2. At coach stiller direkte spørsmål og benytter transformativ kommunikasjon for å:

a) Identifisere problemstillinger, resultater og ressurser.

b) Avklare verdier og overbevisninger som kan understøtte de ønskede forandringene.

c) Utvikle oppmerksomheten for å oppleve nye muligheter.

 

3. Konstruktiv feedback for å:

a) Fastholde fokus og motivasjon.

b) Understøtte aktiv handling og ansvarlighet.

 

4. Oppgaver og hjemmearbeid for å:

a) Øke oppmerksomheten på aktuell livsstil.

b) Understøtte og øke motivasjon til forandring

c) Utvide spektret av muligheter og atferdsmessig fleksibilitet.

  

8. Taushetsplikt

All informasjon kunde gir til coach er strengt fortrolig, og utlevering av informasjon kan kun skje med kundes samtykke, eller i særlige nødsituasjoner relatert til liv og helse.

Jubel i Hjertet benytter et egnet kundebehandlingssystem som krypterer all data. I dette systemet kan kunde og coach sende meldinger til hverandre.

Kunde står fritt til å notere eller ta opp samtale for å ha til eget bruk. Samtale eller opptak skal ikke deles med andre. Du kan lese mer om hvordan dine personopplysninger blir oppbevart i Personvernerklæringen.

 

9. Coachens ansvar

Coachens ansvar er å sørge for å være i en nøytral sinnstilstand, og lytte uten å dømme. Det sterkeste verktøyet til coachen er evnen til å lytte etter visdommen til kunden, og påpeke den underveis. Etter beste vil coachen undervise og peke til det som kjennes sant til en hver tid.

  

10. Kundens ansvar

Ved å krysse av for aksept av vilkårene for denne avtalen forstår kunden at:

Denne coachingavtalen inneholder alle ovenstående punkter, og kan i tillegg utvides til å inkludere konkrete terapeutiske intervensjoner etter avtale, for å overvinne eventuelle blokkeringer og fasilitere fortsatt fremdrift i retning av de avtalte resultater.

Kunde forstår at coaching ikke er psykoterapi eller rådgivning, eller en erstatning for disse. Samtalene er av mer undervisende karakter og unntatt momslovens § 3-5.1 hvor klienten selv bærer frem svarene på utfordringene. Hvis spesifikke terapeutiske tiltak anbefales, vil coachen fortelle om andre relevante muligheter. Styrken i coaching er basert på ærlige, direkte og fortrolige samtaler med coach.

Kunde forstår at potensialet ved et coachingforløp er 100 % i egne hender, og aksepterer det fulle ansvar for sine fremskritt og forandringer. Kunde forstår, at hvis coachingforløpet ikke fungerer som ønsket, vil dette formidles til coachen, og medvirke til å jobbe i retningen av en tilfredsstillende løsning.

 

11. Kundens aksept

Kunde bekrefter med dette at det inngås et coachingforløp på minimum fire ganger med coach Trine Pedersen.  Coachingforløpet kan strekke seg opp til maksimum fire måneder. Den innledende sesjon vil bestå av en generell introduksjon av hvordan man ser for seg coachingforløpet, definisjon av de områder coachingen skal omhandle, samt oppstilling av mål og resultat for forløpet.

Hva kunder sier:

Din evne til å lytte uten å komme med råd, har gitt meg en utrolig mulighet til å finne svar i meg selv. Du har hjulpet meg til å forstå at vi alle har svarene i oss selv, og selv om man ikke ser hvorfor i vanskelige situasjoner blir det alltid til det bedre. Jeg har vært så heldig å bli kjent med Doterras oljer, og bruker disse flittig i mitt arbeid mot en framtid preget av kjærlighet på alle nivåer. Denne reisen har vært tøff, men føler jeg har kommet utrolig langt på veldig kort tid.

Heidi

Etter bare fire samtaler har jeg fått åpnet noen lukkede rom som var helt vesentlig for min egen selvutvikling. Jeg har fått satt lys på og ikke minst satt ord på akkurat det jeg behøvde der jeg var - for å bygge videre på det jeg skal leve av. Og jeg kommer tilbake for mer. Trine har bidratt til en forløsning i meg som har gitt meg større forståelse for min livsoppgave og dermed for min business. Jeg har fått en dypere selvinnsikt som har bidratt til en praktisk og konkret utvikling i min eksisterende bedrift og framtidige foretak. Takk Trine for motet ditt til å bidra!

Ingrid Loe Holand

I løpet av samtalene fikk jeg hjelp med å finne min egenkjærlighet som ligger inne i meg selv, jeg fikk hjelp med å forstå at jeg kan gå inn dit når jeg trenger påfyll av både kjærlighet, styrke og lys. Så selve årsaken til at man har usunne tankemønstre, usunne leveregler trenger ikke nødvendigvis å brytes ned, om man klarer å se forbi det å inn til kjernen av seg selv. Jeg kom frem til mine stengsler i løpet av de fire samtalene, jeg fikk også tilsendt to fantastiske meditasjoner som jeg opplevde hjalp meg i å befri meg fra mitt mentale fengsel. Jeg fikk gitt slipp på emosjonelle hindringer fra mennesker som har gitt meg emosjonelle sår oppgjennom barndom og ungdom. Jeg har funnet tilbake til kraften jeg hadde inne i meg selv, som alle har inne i seg selv når vi kommer til denne verden.

Marianne Kvamseng Aasen